قیمت تیلوز

خرید تیلوز

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید تیلوز

خرید تیلوز و کاربردهای آن در صنایع مختلف

مصالح ساختمانی

محصولات تیلوز عناصر اساسی بسیاری از مصالح ساختمانی هستند.

کاشی کاری با استفاده از فرآیند بستر نازک و پردازش ملات در دستگاه‌های گچ کاری مداوم که کار می‌کنند تنها با استفاده از تیلوز امکان پذیر است.

در سیستم‌های مصالح ساختمانی تیلوز میزان احتباس آب و قوام را کنترل می‌کند.

در حالی که همزمان محصولات تیلوز همگنی و پایداری انواع ملات را افزایش می‌دهد.

مصالح ساختمانی با خصوصیات زیر تیلوز بهینه شده‌اند:

  • احتباس آب
  • کنترل سازگاری
  • بهبود چسبندگی
  • تثبیت منافذ هوا
  • بهبود کارایی
جزئیات