خرید کل تار (قطران)

خرید کل تار (قطران)

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید کل تار (قطران)

خرید کل تار (قطران) از بازرگانی ساینا ویژن :

جاده‌ها عصب کشور ها هستند.

از قیر برای پیوند اتصال اجزا در پیاده روهای انعطاف پذیر استفاده شده است.

اما کاهش سوخت فسیلی ما را مجبور می‌کند.

تا با یک ماده اتصال دهنده دیگر به غیر از قیر روی‌آوریم و با در نظر گرفتن قیر ذغال سنگ می‌توان این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرد.

کل تار اگرچه محصول جانبی فرآیند کربن سازی زغال سنگ در زندگی روزمره ما کاربردهای مختلفی پیدا می‌کند.

ممکن است به عنوان ماده زائد دور ریخته شود .

اما از زمان‌های بسیار قدیم توسط محققان مختلف استفاده از آن تعریف شده است.

بیشتر قطران ذغال سنگ به عنوان یک محصول جانبی در اثر تجزیه زغال سنگ به کک برای ساخت فولاد حاصل می شود

در آغاز دهه 1980 تولید جهانی کل تار حدود 18میلیون تن بود، که 14 میلیون تن آن از تولید کک حاصل شد.

تولید کل تار در دهه‌های اخیر بطور قابل توجهی کاهش یافته است.

در سطح جهان حدود 10-20٪ به طور مستقیم به عنوان سوخت، مواد جاده‌ای و در پوشش‌های سطحی برای محیط‌های خورنده استفاده می‌شود.

جزئیات