قیمت پربورات سدیم

خرید پربورات سدیم

خرید پربورات سدیم

خرید پربورات سدیم یک محصول ضدعفونی کننده:

این ترکیب دارای خاصیت ضد عفونی کننده بوده و می تواند به عنوان ضد عفونی کننده عمل کند.

پوربورات سدیم همچنین به عنوان یک ماده اکسید کننده در سنتز آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، این ماده تیواترها را به سولفوکسیدها و سولفونها تبدیل می کند.

جزئیات
قیمت پربورات سدیم

فروش پربورات سدیم

بروز رسانی شده در تاریخ : خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۹ ساعت:۱۱:۰۴ ق.ظ

فروش پربورات سدیم

فروش پربورات سدیم یک محصول پاک کننده:

پربورات سدیم یک ترکیب شیمیایی است که فرمول شیمیایی آن را می توان بصورت NaH نوشت

این ترکیب معمولاً به صورت بدون آب یا به عنوان هگزاهیدرات (معمولاً به نام “مونوهیدرات” یا PBS-1 و “تتراهیدرات” یا PBS-4) مشاهده می شود.

این نمک به عنوان یکی از سفید کننده های مبتنی بر پراکسید به طور گسترده در مواد شوینده لباسشویی مورد استفاده قرار می گیرد.

جزئیات