خرید سولفیت سدیم

خرید سولفیت سدیم

خرید سولفیت سدیم

خرید سولفیت سدیم از بازرگانی ساینا ویژن :

سولفیت چیست و چرا به غذا ها اضافه می‌شود؟

از سولفیت‌ها به عنوان ماده نگهدارنده یا تقویت کننده غذا استفاده می‌شود.

آن‌ها معمولاً به اشکال زیر استفاده می‌شوند:

  • بی‌سولفیت پتاسیم یا متابیسولفیت پتاسیم
  • بی‌سولفیت سدیم، متابیسولفیت سدیم یا سولفیت سدیم
  • دی اکسید گوگرد، که یک سولفیت نیست، بلکه یک اکسید شیمیایی نزدیک به هم است.
جزئیات