قیمت آناندامید

خرید آناندامید

خرید آناندامید

خرید آناندامید و مزایای سلامتی مولکول شادی

از آنجا که آناندامید در مناطقی از مغز  سنتز می شود میتواند باعث تقویت نوروژنز، تشکیل سلولهای عصبی جدید و کند شدن تکثیر سلولهای سرطانی می شود.

تحقیقات نشان می دهد که آناندامید می تواند فرآیند مدار پاداش مغز را بازسازی کند.

به عنوان مثال ، یک مطالعه روی موش ها از سال 2017اثرات آن را بر انگیزه و پاداش آزمایش کرد.

محققین دریافتند که موشها با استفاده از امکانات مختلف و پس از دریافت تزریق آناندامید توانستند سریعتر و بهترین راه حل را انتخاب کنند.

جزئیات
قیمت آناندامید

فروش آناندامید

بروز رسانی شده در تاریخ : خرداد ۱۳ام, ۱۳۹۹ ساعت:۱۱:۰۷ ق.ظ

فروش آناندامید

فروش آناندامید و تاثیر آن بر سلول های بدن:

آناندامید می تواند خود را در برابر گیرنده های کانابینوئید موجود در بدن ما ثابت کند.

اگرچه این ماده بسیار ضعیف است وخیلی سریع تجزیه می شود.

آناندامید در مناطقی از مغز که در آن حافظه ، انگیزه ، فرآیندهای شناختی برتر و کنترل حرکت کنترل می شود ، سنتز می شود.

بنابراین ، بر سیستمهای فیزیولوژیکی مانند درد ، تنظیم اشتها ، لذت و پاداش تأثیر می گذارد.

جزئیات