فروش گلیسین

فروش گلیسین

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش گلیسین

فروش گلیسین و تاریخچه آن :

گلیسین (Gly)، یک اسید آمینه غیر ضروری است.

که در سال 1820 توسط شیمیدان بریتانیایی به نام هنری براکونوت از طریق هیدرولیز اسیدی ژلاتین کشف شد.

گلیسین ساده‌ترین اسید آمینه در طبیعت است.

که دارای یک اتم هیدروژن منفرد به عنوان زنجیره جانبی آن است.

مشخص شد که گلیسین به اندازه گلوکز شیرین است.

و از این رو، نام آن از کلمه یونانی glykys به معنی شیرین، گرفته شده است.

جزئیات