فروش تترا متیل آمونیوم هیدروکسید TMAH

بروز رسانی شده در تاریخ : آبان ۱۹ام, ۱۳۹۹ ساعت:۰۷:۲۹ ق.ظ

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش تترا متیل آمونیوم هیدروکسید TMAH

فروش تترا متیل آمونیوم هیدروکسید TMAH که با نام تترا متیل ازانیوم هیدروکسید یا TMAH نیز شناخته می‌شود.

یک نمک آمونیوم چهارگانه است که به طور عمده در صنایع شیمیایی به عنوان ماده اولیه واکنش‌های صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرمول و ساختار:

فرمول شیمیایی تترامتیل آمونیوم هیدروکسید C4H3NOو جرم مولکولی آن 15/91.15 گرم در مول است.

این ترکیب یک مولکول نمکی است که توسط کاتیون تترامتیل امونیوم N(CH3)4+ و آنیون هیدروکسیل OH تشکیل می‌شود.

کاتیون از یک آمین کواترنر مشتق شده است که حداقل واحدهای جایگزینی را دارد (گروه های متیل)، هندسه این گروه چهار وجهی است.

ساختار شیمیایی آن را می‌توان به صورت زیر، در نمایش‌های رایج مورد استفاده برای مولکول های آلی، نوشت.

جزئیات