فروش استئارات

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش استئارات

فروش استئارات و انواع آن‌ها

استئارات های فلزی ترکیباتی متشکل از اسیدهای چرب با زنجیره طولانی همراه فلزات با ظرفیت‌های مختلف هستند.

مهمترین استئارات های فلزی از نظر کمی، استئارات های فلزی آلومینیوم، کلسیم، منیزیم و روی هستند.

مزیت اصلی، محدوده استفاده از آن‌ها است.

مهمترین آن‌ها عبارتند از: خواص روانکاری، خواص جدا کننده، دفع آب، ظرفیت ژل، اثر تثبیت کننده، مهار کف.

محصول استئارات های فلزی به اشکال مختلف در دسترس هستند:

به عنوان پودرهای ریز با سطح بزرگ، به صورت پوسته‌ای، به عنوان پاستیل، به عنوان گرانول AV، به صورت میله مانندو…

استئارات های فلزی ترکیبی از اسیدهای چرب زنجیره بلند با فلزات با ظرفیت های مختلف هستند.

برخی از استئارات های فلزی در آب قابل حل نیستند.

در حالی که سایر استئارات ها، یعنی ترکیبات اسیدهای چرب با زنجیره طولانی با فلزات قلیایی یا آمونیاک در آب محلول هستند.

مهمترین استئارات های فلزی از نظر تعداد کاربرد و مقدار تولید شده، استئارات های فلزی کلسیم، روی، منیزیم و آلومینیوم هستند.

جزئیات