فروش آویسل 102

فروش آویسل 102

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش آویسل 102

فروش آویسل 102 در بازرگانی ساینا ویژن :

برای خرید آویسل 102 در بسته های 25 کیلویی با ما تماس بگیرید.

فراوان ترین بیوپلیمر در طبیعت, که زیست تخریب پذیر, زیست سازگار و همچنین تجدید پذیر است, سلولز است.

سلولز با فرمول (C6H10O5) n یک پلیمر خطی کربوهیدرات شامل واحدهای تکرار β-D-گلوکوپیرانوز با اتصال β (1→4) و دارای سه گروه هیدروکسیل در هر واحد انیدروگلوکان است-

که ظرفیت بالایی از اصلاح سطح آن را فراهم می‌کند.

ساختار مولکولی این بیوپلیمر از آنجا که خصوصیات خاصی به سلولز می‌دهد از جمله تجزیه بیولوژیکی, آب دوستی, دستکاری و عملکرد بالا از اهمیت برخوردار است.

سلولز و مشتقات آن, به عنوان ماده بیوئی تجدید پذیر بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند-

و بر خصوصیات شیمیایی, بیولوژیکی و همچنین مکانیکی آنها تمرکز کرده اند.

بیش از 150 سال, مواد متشکل از سلولز و مشتق شده از سلولز در طیف گسترده ای از برنامه ها مانند بسته بندی مواد غذایی,

تولید کاغذ, مواد زیستی و صنایع داروسازی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

جزئیات