فروش آلفا توکوفرول ویتامین ای

فروش آلفا توکوفرول ویتامین ای

زمان مطالعه: 7 دقیقه

فروش آلفا توکوفرول ویتامین ای

فروش آلفا توکوفرول ویتامین ای و مشخصات این محصول:

ویتامین E به هشت شکل مختلف، چهار توکوفرول و چهار توکوترینو وجود دارد.

ویتامین ای طبیعی شامل چهار توکوفرول است که به ترتیب آلفا توکوفرول ویتامین ای،

بتا توکوفرول، گاما توکوفرول و دلتا توکوفرول نامیده می‌شوند.

فرم مورد استفاده در بدن انسان آلفا توکوفرول ویتامین ای است.

و این فرم برای درمان کمبود ویتامین ای ضروری است.

فقط فرم آلفا توکوفرول ویتامین ای توسط پروتئین انتقال دهنده در کبد به نام پروتئین انتقال دهنده آلفا توکوفرول متصل می‌شود…

که آن را به محلی که در لیپوپروتئین‌ها قرار گرفته و به سایر قسمت‌های بدن منتقل می‌شود حمل می‌کند.

جزئیات