فروش گوار گام دارویی

فروش گوارگام دارویی

زمان مطالعه: 7 دقیقه

فروش گوارگام دارویی

فروش گوارگام دارویی و موارد استفاده از این محصول

گوار گام یک ماده افزودنی / غلیظ کننده مواد غذایی است.

نشان داده شده است که کلسترول سرم را کاهش می‌دهد و به نظر می‌رسد اثرات مثبتی بر روی گلوکز خون دارد.

ممکن است در کاهش عود شقاق مقعدی و کاهش فشار خون پایین بعد از غذا مفید باشد.

از گوار گام دارویی نباید برای تقویت کاهش وزن استفاده شود.

جزئیات