فروش ژل اموسیفایر بیسکویت

فروش ژل امولسیفایر بیسکویت

زمان مطالعه: 8 دقیقه

فروش ژل امولسیفایر بیسکویت

فروش ژل امولسیفایر بیسکویت و مزایای این محصول:

برای خرید ژل امولسیفایر بیسکویت در بسته بندی های 25 کیلوگرمی با ما تماس بگیرید.

عوامل فعال سطحی مواد شیمیایی هستند که خصوصیات سطحی ماده‌ای را که با آن تماس می‌گیرند تغییر می‌دهند.

آن ها خود را در امتداد رابط دو سطح مجاور جهت گیری می‌کنند و باعث کاهش مقاومت دو ماده در ترکیب می‌شوند.

امولسیون در واقع پراکندگی قطرات کوچک یک مایع نامحلول در مایع دیگر است.

امولسیفایرهای مصنوعی از یک پلیول و یک اسید چرب یا چربی گرفته می‌شوند.

پلیول هایی که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند گلیسیرین, پروپیلن گلیکول و سوربیتول هستند.

چربی ها و اسیدهای چرب را می‌توان از منابع مختلف حیوانی و گیاهی به دست آورد.

جزئیات