خرید پراستیک اسید

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید پراستیک اسید

خرید پراستیک اسید از بازرگانی ساینا ویژن:

مسئله مهم در صنعت غذا امروزه ایمنی مواد غذایی است.

و آلودگی میکروبی دشمن شماره یک تامین مواد غذایی است.

تیمارهای شیمیایی با ترکیباتی مانند پراستیک اسید از موثرترین روش‌ها برای کنترل آلودگی میکروبی هستند.

پراستیک اسید فرمول شیمیایی CH3C (O) OOH دارد و در مخلوط تعادلی از استیک اسید و پراکسید هیدروژن تشکیل می‌شود.

CH3COOH  +  H2O2    CH3CO3H  +  H2O

تقریباً همیشه از محلول آب با اسید استیک و سرکه آن استفاده می‌شود.

اگرچه نسبت هر یک از اجزا یک ترکیب سازنده به ماده دیگر متفاوت است.

پراستیک اسید در حدود0.1ppm  دارای بوی قوی سرکه مانند است.

اما در غلظت حدود 1ppm بطور قابل توجهی تحریک کننده می‌شود.

پراستیک اسید یک ترکیب ضد میکروبی بسیار موثر است، حتی از پراکسید هیدروژن نیز موثرتر است.

علاوه بر اینکه در برابر باکتری‌ها موثر است.

جزئیات

فروش پراستیک اسید

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش پراستیک اسید

فروش پراستیک اسید و مشخصات این محصول:

پراستیک اسید که به عنوان پراکسی استیک اسید (PAA) نیز شناخته می‌شود.

بیشتر به دلیل توانایی در سالم سازی سطوح و اشیا شناخته می‌شود.

“با عملکرد بسیار سریع علیه همه میکروارگانیسم‌ها مشخص می‌شود.”

پراستیک اسید به دلیل داشتن محصولات تجزیه از جمله اسید استیک، اکسیژن و آب، با محیط زیست سازگار است.

با این حال، بسیار خورنده است و می‌تواند چشم، پوست و سیستم تنفسی را به شدت تحریک کند.

واضح است که این ماده دارای مزایای بسیار خوب و همچنین هشدارهای جدی است.

جزئیات