خرید هیدروکسید لیتیم

خرید هیدروکسید لیتیم

بروز رسانی شده در تاریخ : اسفند ۲۲ام, ۱۳۹۹ ساعت:۱۰:۲۹ ق.ظ

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید هیدروکسید لیتیم

خرید هیدروکسید لیتیم و مشخصات این محصول:

هیدروکسید لیتیم در هنگام واکنش لیتیم با آب در لوله آزمایش هیدروکسید لیتیم و گاز هیدروژن تشکیل می‌شود.

فرمول شیمیایی هیدروکسید لیتیم به صورت LiOH است.

یون لیتیم یون هیدروژن را که تبدیل به اتم هیدروژن می‌شود، برمی‌دارد.

دو اتم هیدروژن یک مولکول گاز هیدروژن تشکیل می‌دهند.

یون هیدروکسید منفی باقیمانده با لیتیم ترکیب می‌شود و هیدروکسید لیتیم ایجاد می‌کند.

جزئیات
فروش هیدروکسید لیتیم

فروش هیدروکسید لیتیم

بروز رسانی شده در تاریخ : اسفند ۲۲ام, ۱۳۹۹ ساعت:۱۰:۳۰ ق.ظ

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش هیدروکسید لیتیم

فروش هیدروکسید لیتیم در بازرگانی ساینا ویژن :

هیدروکسید لیتیم یک ترکیب غیر آلی با فرمول LiOH است.

این ماده کریستالی سفید و جاذب رطوبت است.

در آب حل می‌شود و در اتانول کمی محلول است.

از نظر تجاری به صورت بی‌آب و به صورت مونوهیدرات (LiOH • H2O) در دسترس است که هر دو ترکیب باز قوی هستند.

جزئیات