خرید هیدروسولفیت سدیم

خرید هیدروسولفیت سدیم

بروز رسانی شده در تاریخ : اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۹ ساعت:۰۹:۱۳ ق.ظ

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید هیدروسولفیت سدیم

خرید هیدروسولفیت سدیم از بازرگانی ساینا ویژن :

هیدروسولفیت سدیم را هیدروژن سولفیت سدیم، سدیم دی تیونیت، سولفوکسیلات سدیم و سولفوکسیلات نیز می‌نامند.

سدیم هیدروسولفیت در شرایط فیزیولوژیکی پایدار نیست، با افزایش اسیدیته سرعت تجزیه افزایش می‌یابد.

در اثر تماس با رطوبت، به سولفیت هیدروژن (HSO3سولفیت (SO32) و سولفات هیدروژن (HSO4) اکسید می‌شود.

در شرایط کاملاً اسیدی ممکن است دی اکسید گوگرد آزاد کند.

در شرایط بی‌هوازی (مانند دستگاه گوارش پایین)، سولفیت هیدروژن (HSO3) و تیوسولفات (S2O32) ممکن است تشکیل شود.

سولفیت هیدروژن (HSO3) می‌تواند پس از مصرف جذب شود.

به طور موثر متابولیزه می‌شود و قسمت عمده آن به سرعت از طریق سولفات از طریق ادرار دفع می‌شود.

جزئیات
فروش هیدروسولفیت سدیم

فروش هیدروسولفیت سدیم

بروز رسانی شده در تاریخ : آذر ۳۰ام, ۱۴۰۰ ساعت:۰۸:۲۴ ق.ظ

زمان مطالعه: 7 دقیقه

فروش هیدروسولفیت سدیم

فروش هیدروسولفیت سدیم و معرفی مشتقات اسید سولفوریک (H2SO4), هیدروسولفیت را از کجا تهیه کنیم:

سولفات‌ها

سولفات هر ترکیب شیمیایی حاوی یون SO42 مربوط به اسید سولفوریک (H2SO4) است.

سولفات‌ها نمک‌ها یا استرهای اسید سولفوریک هستند که با جایگزینی یک یا هر دو هیدروژن با یک فلز یا یک رادیکال مانند سولفات سدیم، Na2SO4 تشکیل می‌شوند.

سولفات‌هایی که در آن‌ها هر دو هیدروژن جایگزین می‌شوند سولفات‌های معمولی نامیده می‌شوند.

جزئیات