فروش سیترات آمونیوم

فروش سیترات آمونیوم

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش سیترات آمونیوم

فروش سیترات آمونیوم در بازرگانی ساینا ویژن :

برای خرید سیترات آمونیوم در بسته های 25 کیلوگرمی با ما تماس بگیرید.

سیترات آمونیوم را می‌توان به راحتی و به عنوان یک ترکیب پایدار-

با عبور گاز آمونیاک بی آب به داخل اسید سیتریک محلول در یک حلال بی آب بدست آورد.

بهترین حلال برای این منظور الکل خالص است که تا نقطه جوش گرم شود.

بازده سیترات آمونیوم کمی است.

نمک سیترات آمونیوم یک ماده پایدار و کریستالی است.

تجزیه و تحلیل آن نشان می‌دهد-

که این ترکیب با فرمول  (NH4)8C6H5O7نشان داده شده است.

این ماده ترکیب بازی است که با به اسید رزولیک واکنش می‌دهد.

این ماده به میزان زیادی در آب حل می‌شود و نمی‌تواند از محلول آب آن دوباره تبلور یابد.

ترسیب در سرما, از محلول آبی با افزودن الکل, شکل بلوری ناپایدار نمک حاصل می‌شود.

جزئیات