قیمت سولفات سدیم

خرید سولفات سدیم

بروز رسانی شده در تاریخ : فروردین ۲۹ام, ۱۴۰۰ ساعت:۰۷:۴۴ ق.ظ

زمان مطالعه: 6 دقیقه

خرید سولفات سدیم

خرید سولفات سدیم در بازرگانی ساینا ویژن :

سولفات سدیم یک ترکیب مهم سدیم است. وقتی بی‌آب باشد.

یک ماده جامد بلوری سفید با فرمول Na2SO4 است. دکا هیدرات، Na2SO410H2O، به عنوان نمک Glauber شناخته می‌شود.

سولفات سدیم یک جامد بلوری سفید، اورترومبیک در دمای اتاق است (یک ساختار مونو کلینیک در دمای> 100 درجه سانتیگراد، یک ساختار شش ضلعی در> 250 درجه سانتیگراد).

در دمای بالا به سولفید سدیم تبدیل می‌شود.

در آب خنثی است (pH 7). سولفات سدیم در 32.4 درجه سانتی گراد (7/49 گرم در 100 گرم) در آب محلول است.

سولفات‌هایی که در آن‌ها هر دو هیدروژن جایگزین می‌شوند سولفات‌های معمولی نامیده می‌شوند.

بی‌سولفات ترکیبی است که دارای رادیکال HSO4 است.

بی‌سولفات (سولفات هیدروژن یا سولفات اسید نیز نامیده می‌شود) ترکیبی است-

که با جایگزینی فقط یک هیدروژن در اسید سولفوریک تشکیل می‌شود. سولفیت ترکیبی است که حاوی یون سولفیت SO32 است.

منبع عمده تجاری سولفات سدیم کیک نمکی (سولفات سدیم ناخالص) است-

یک محصول جانبی حاصل از تولید اسید کلریدریک از کلرید سدیم توسط تیمار با اسید سولفوریک است.

جزئیات
فروش سولفات سدیم

فروش سولفات سدیم

بروز رسانی شده در تاریخ : فروردین ۲۹ام, ۱۴۰۰ ساعت:۰۷:۴۴ ق.ظ

زمان مطالعه: 6 دقیقه

فروش سولفات سدیم

فروش سولفات سدیم در بازرگانی ساینا ویژن :

سولفات سدیم، Na2S04، همچنین به عنوان تیناردیت و نمک شناخته می‌شود.

یک ترکیب بلوری است که در دمای 888 درجه سانتیگراد (1632 درجه فارنهایت) ذوب می‌شود.

سولفات سدیم به شکل طبیعی (تناردیت) در شیلی و اسپانیا یافت می‌شود.

از این ماده در ساخت مقوا، شیشه و مخلوط انجماد استفاده می شود.

هیدرات، Na2S04 · 10H20، همچنین به عنوان “نمک گلاوبر” شناخته می‌شود.

یک جامد محلول در آب سفید است که با گرم شدن کلرید سدیم و اسید سولفوریک تشکیل می‌شود.

از این ماده در رنگرزی، تولید شیشه و تهیه بی‌سولفات سدیم استفاده می‌شود.

سولفات سدیم یک ماده اولیه شیمیایی مهم است و اصلی‌ترین ماده اولیه تولید سولفید سدیم، سیلیکات سدیم و سایر محصولات شیمیایی است.

سولفات ترکیب شیمیایی حاوی یون SO42- مربوط به اسید سولفوریک (H2SO4) است.

سولفات‌ها نمک‌ها یا استرهای اسید سولفوریک هستند که با جایگزینی یکی یا هردو اتم از هیدروژن‌ها با یک فلز یا یک رادیکال مانند سولفات سدیم، Na2SO4 تشکیل می شوند.

جزئیات