فروش کلر

تولیدکننده کلر

تولیدکننده کلر فروش کلر در بازرگانی ساینا ویژن : کلر (Cl)، عنصر شیمیایی، دومین عضو سبک هالوژن یا گروه 17 (گروه VIIa) جدول تناوبی. کلر گاز سمی، خورنده و زرد مایل به سبز است که برای چشم و سیستم تنفسی تحریک کننده است. ویژگی های عنصر عدد اتمی 17 وزن اتمی 35.446 to 35.457 نقطه…

جزئیات